Pozycja Krótkie podsumowanie serwisu i oferty Ranking Odwiedziny Nota Końcowa
1 Bezpośrednia poprawa organizacji zespołów pracowników

Pomiędzy osobami zatrudnionymi w firmie a stanowiskami kierowniczymi potrzebne są osoby zarządzające w praktyczny sposób pracą grup. Od umiejętności brygadzistów i mistrzów zależy efektywność przekazywania wiedzy potrzebnej do wykonywania prac oraz tworzenie relacji pomiędzy osobami zatrudnionymi do jednego zadania. Cały zespół takich wymagań określany jest jako twi. W skład twi wchodzi szkolenie personelu organizującego pracę podwładnych w taki sposób, aby był on bezpieczny i efektywny. To również ciągłe doskonalenie umiejętności analizowania czynników występujących na stanowisku pracy. Prowadzi to do powstawania potrzeby zmian w całej organizacji. Poza czynnikami społecznymi należy pamiętać o nadzorowaniu wprowadzaniu w życie instrukcji i zasad wytworzonych w organizacji.

Adres www: https://www.lmcg.com.pl/akademia-twi.html

Nasza ocena: 1

347 443 0